Krzyż Powstańców Listopadowych

Krzyż Powstańców Listopadowych