Impregnacja i barwienie drewna – Linotep

Impregnacja i barwienie drewna – Linotep.

Naturalne barwienie i ochrona drewna.

Produkt ten powstał na bazie oleju lnianego gotowanego z dodatkiem niewielkiej ilości smoły drzewnej i żywic. Zawiera on naturalne pigmenty mineralne, które są bardzo odporne na promieniowanie UV.

Jego aplikacja jest bardzo prosta i w przeciwieństwie do produktów rozpuszczalnikowych wybacza wiele błędów. Impregnacja drewna jest długotrwała i pewna. Dzięki zastosowaniu pigmentów mineralnych (ziemnych i skalnych) Linotep bardzo długo odpiera ataki promieni UV.

Na zdjęciu obok widzimy elewację domu pomalowaną jedną warstwą przed jej instalacją na ścianach budynku. Druga warstwa zostanie położona po całkowitym zainstalowaniu szalunków przed montażem narożników. Ściany budynku zostaną w ten sposób bardzo solidnie zabezpieczone, a mazurskie warunki nie będą ich w stanie długo pokonać.

W celu zwiększenia ochrony przed szkodnikami technicznymi i grzybami i impregnacji drewna zaleca się zastosowanie preparatu biobójczego PRG-30. Kiedy drewno jest bardzo chłonne można jako pierwszą warstwę nałożyć olej lniany surowy, a następnie dwie warstwy produktu Linotep.  Zwiększy to wydajność Linotepu i zapewni dodatkową ochronę drewna.

Linotep można nakładać natryskowo, wałkiem lub pędzlem. My polecamy malowanie pędzlem, które gwarantuje najlepsze pokrycie drewna i większą wydajność.

Linotep jest produktem zbliżonym właściwościami wizualnymi do bejcy i farby. W czasie malowania możemy zwiększyć lub zmniejszyć jego transparentność. Dzięki temu otrzymamy ciekawe efekty w przypadku dobrze wyglądającego drewna lub w przypadku tego gorszego ukryjemy jego wady.

Jak używać produktu Linotep.
Drewno przed barwieniem i impregnacją musi być obrobione, wolne od zanieczyszczeń (kurz, brud, itp. ), odtłuszczone i o odpowiedniej wilgotności.

Produkt należy dokładnie wymieszać przed użyciem, a także mieszać w czasie dłużej trwającej aplikacji . Nałożyć równą warstwę na całej długości deski. Druga warstwa farby może być całkowicie absorbowana w pierwszej warstwie. Gdy drewno zostanie nasycone bejcą należy zetrzeć jej nadwyżkę. Nie należy dopuszczać do wyschnięcia jej nadmiaru.  Nie wchłonięty olej z dodatkami pozostawi na powierzchni błyszczące plamy.!

Zalecana maksymalna wilgotność drewna – 15% względnej wilgotności powietrza wynoszącej 80%.

W czasie nakładania należy unikać silnego nasłonecznienia drewna.

Kolorystyka.

Linotep dostępny jest w gotowej palecie kolorystycznej oraz można zamówić dowolny kolor z palety NCS.

Więcej informacji: info@hmf14.pl , tel. 576-041-441